QUE FEM

  1. Aquest club va començar les activitats l'any 2000 amb el nom de Selecció Catalana de Futbol Sala , adscrit a la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals.

    Al setembre de 2004 i per raó de manca de recursos va haver de donar-se de baixa de la Federació Catalana de Futbol Sala.

    Va ser d'aquesta manera que, a fi de mantenir viu i actiu l'equip les mares i pares i els jugadors van acordar,el 30 d'octubre de 2004 constituir DISPORT F.C. ,com a club independent i mantenir aixi la seva tasca.

    DISPORT F.C.

    Està afiliat a la Federacio Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals amb el núm.1991, i també està inscrit al Registre d' Entitas Esportives de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, amb el núm.12234.

La nostra activitat principal del projecte esportiu , és fer possible que qualsevol nen o nena afectats amb PC pugui gaudir dels beneficis (físics, psíquics i socials) que li reporta la practica del futbol.

la nostra experiència de 16 anys com a club i com a pares ens avalen i ens enorgullim dir que aquest treball que vam començar segueix endavant sent beneficiós per a molts nens i nenes que han anat passant pel nostre club durant aquests anys.